RADIOAKTIIVISET AINEET: RADON

Kaivovesi voi sisältää radonia. Radonpitoinen kaivovesi lisää riskiä sairastua syöpään niin juotuna kuin myös radonpitoista vesihöyryä hengitettäessä.

Vedenpuhdistuslaitteet

Radon tulee aina suodattaa koko talon vesistä koska radon haihtuu vedestä mm. suihkussa ja on myös hengitettynä vaarallista. Radonin poistoon soveltuvat vedensuodatuslaitteet ovat aktiivihiilisuodattimet ja tehokkaat ilmastimet.

 

Koko talon vesipisteille

AK-54A Aktiivihiilisuodatin

Koko talon aktiivihiilisuodatin joka soveltuu radonin poistoon suuren suodatusmassa määränsä ansiosta. Poistaa vedestä myös rikkivetyä sekä parantaa veden hajua, väriä ja makua.
Radon Rikkivety
Hinta: 1450 €

AkvaSolina Ilmastus

AkvaSolina ilmastus on turvallinen ja kemikaaliton ratkaisu kaivoveden radonin ja rikkivedyn poistamiseksi sekä veden happipitoisuuden nostamiseen.
Radon Rikkivety
Hinta: alk. 1350 €

Yhdelle vesipisteille