KLORIDI / SUOLA

Suomessa niin porakaivovesi kuin myös rengaskaivovesi voi sisältää kloridia. Kloridi ei ole kovinkaan yleinen ongelma kaivovedessä sisämaassa sitä havaitaan enemmän rannikolla meren läheisyydessä sijaitsevissa kaivoissa.

Kloridi voi suurina määrinä aiheuttaa veteen suolaista makua, mutta yleensä makuhaittoja ei ilmene. Kloridi aiheuttaa korroosiota vesiputkissa.

Vedenpuhdistuslaitteet

Kaivoveden sisältämä kloridi suodatetaan käänteisosmoosilaitteella niin koko talon vesistä kuin myös yhden vesipisteen ruoka- / Juomavedestä. Veden käyttömäärän mukaan kohteeseen mitoitetaan sopivan kokoinen käänteisosmoosilaite.

Koko talon vesipisteille

pRO-600 Käänteisosmoosilaite

Käänteisosmoosilaite koko talon veden suodattamiseen.
Arseeni Bakteerit Fluoridi Humus Järviveden suodatus Kalkki Kloridi Mangaani Rauta Uraani
Hinta: 3950 €

Yhdelle vesipisteille

RO6 Käänteisosmoosilaite

Yhden vesipisteen käänteisomoosisuodatuslaite
Arseeni Bakteerit Fluoridi Humus Järviveden suodatus Kalkki Kloridi Mangaani Rauta Rikkivety Uraani
Hinta: 370 €