Vesianalyysi

Vesianalyysi on ensimmäinen askel kohti puhdasta ja terveellistä talous- sekä juomavettä. Vesianalyysillä selvitetään onko kaivovesi tai mistä tahansa muusta lähteestä otettu talousvesi kunnossa. Toisaalta vesianalyysillä pyritään selvittämään mikä aiheuttaa esim. kaivoveteen väriä, hajua tai makua.

Jalovesi tarjoaa akkreditoitua vesianalyysiä jonka suorittaa akreditoitu Eurofins laboratorio ja ilmainen vesianalyysi palvelua, jossa selvitetään mahdolliset veden värin, maun ja hajun aiheuttajat. Molempia veden analysointeja voidaan teettää niin kaivovesi, järvivesi kuin myös kunnallisen veden kohteista.

Akkreditoitu vesianalyysi tulee teettää silloin kun tarvitaan virallinen dokumentti esim. kaivoveden laadusta tai kaivo on uusi ja siitä tulisi silloin testata myös mm. radon, uraani ja arseeni pitoisuudet. Akkreditoidun vesianalyysin virallisia dokumentteja talousveden laadusta tarvitaan esim. silloin kun ollaan myymässä tai ostamassa taloa, loma-asuntoa, jne. tai perheeseen syntyy lapsia. Kohteissa joissa harjoitetaan liiketoimintaa ja viranomaiselle tulee osoittaa vedenlaatu, niin silloin vedestä on otettava akreditoitu vesianalyysi.

Jaloveden ilmaisella vesianalyysillä voidaan selvittää mikä aiheuttaa veteen hajua, makua tai väriä. Ilmainen vesianalyysi sisältää veden raudan, mangaanin, pH:n, TDS –arvon, kokonaiskovuuden ja nitraatin tutkimisen. Lisäksi veden sisältämän humuksen määrittämisen pieneen lisähintaan (19,90 €). Siirry tästä, Jalovesi ilmainen vesianalyysi ohjeisiin.

Ohjeet akkreditoidun vesianalyysin teettämiseen

Tilaa vesinäytepullot ilmaiseksi tämän sivun tilauslomakkeella. Vesinäytepullot toimitetaan teille lähimpään postipisteeseen: täytä lomakkeeseen Etu- ja sukunimenne, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

  1. Postilta tulee teille paketin saapumisilmoitus tekstiviestillä tai sähköpostilla. Nouda vesinäytepullot postitoimipaikasta.
  2. Täytä vesinäytepullot paketin mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti
  3. Kirjoita mukana tulleeseen kaivovesisaatteeseen siinä pyydetyt tiedot.
  4. Pakkaa vesinäytepullot ja kaivovesisaate takaisin palautuspakettiin. Laita mukana tuleva osoitetarra paketin päälle.
  5. Toimita vedellä täytetyt vesinäytepullot samana päivänä postiin. (vesinäytepullot voi viedä postiin maanantai-torstai, perjantaina palautetut pullot seisovat postissa viikonlopun yli).
  6. 1-2 viikkoa vesinäytepullojen palautuksesta saatte vesianalyysin tulokset sähköpostiinne. Meille toimitetaan yksi kopio tuloksista. Tuloksien valmistumisen jälkeen Eurofins laboratorio laskuttaa asiakasta.
  7. Vesianalyysin tuloksien valmistumisen jälkeen me olemme yhteydessä asiakkaaseen ja käymme tulokset vielä läpi.
  8. Eurofins laskuttaa tilatut vesianalyysit asiakkaalta. Eli vesianalyysit laskutetaan vasta tuloksien valmistumisen jälkeen.

Vesianalyysit tekee puolueeton ja akkreditoitu laboratorio Eurofins.

Veden kemiallinen tutkimus maksaa 98 € sis. postituskulut: (Rauta, mangaani, pH, veden kovuus, sähkönjohtavuus ja permanganaattiluku/humus)

Eurofinsiltä on mahdollista pyytää tutkittavaksi juuri niitä haitta-aineita kuin asiakas haluaa tai sitten asiakas voi valita valmiista kaivoveden tutkimuspakteista itselleen sopivan vesianalyysin. Valmiit vesianalyysipaketit näet hintoineen kaivovesisaatteesta: katso kaivovesisaate

Kaivovesi tutkimus tulisi tehdä vesianalyysillä 3-5 vuoden välein. Kaivoveden laatuun voi vaikuttaa useat tekijät.

Pohjaveden korkeus voi vaikuttaa kaivoveden laatuun. Pitkät kuivat jaksot laskevat pohjavesien tasoa, kun taas pitkät sateiset ja kosteta jaksot nostavat pohjavesien tasoa. Lisäksi pohjavesien korkeuteen vaikuttavat lähistöllä olevien vesistöjen veden pinnan taso. mm. Saimaan pinna tasoon vaikuttavat Saimaan veden juoksutukset. Pohjaveden korkeuden muutokset voivat vaikuttaa siihen mistä vesisuonesta vesi virtaa kaivoon. Vesisuonen vaihtuessa myös veden laatu voi vaihtua huomattavasti.

Pohjavesien virtaukseen ja laatuun vaikuttavat paljon lähistöllä tehtävät maatyöt. Varsinkin lähistöllä tehtävät räjäytystyöt sekä uusien porakaivojen (maa- tai vesikaivojen) teko. Syvälle maahan tehtävät poraukset voivat muuttaa vesien virtaussuuntia maan sisässä ja täten kaivoon vesi voi tulla jatkossa eri vesisuonesta kuin aikaisemmin ja samalla kaivoveden laatu voi muuttua.

Mikäli kaivo on lähellä maantietä, niin silloin on mahdollista että maantieltä tulee kaivoon haitta-aineita. Ei ole aivan tavatonta että maantien lähellä olevan kaivo vesi olisi muuttunut suolaiseksi, mikäli kyseistä maantietä on alettu suolaamaan. Tällainen ongelma on havaittavissa, kun vedestä mitataan kloridi pitoisuus.

Arseenia esiintyy kaivovesissä Suomen maaperässä etenkin Kaakkois-, Etelä- ja Lounais-Suomessa. Porakaivo vesissä on useammin arseenia kuin rengaskaivo vesissä. Kaakkois-, Etelä- ja Lounais-Suomen porakaivo vesistä olisi syytä testata kaivoveden arseeni pitoisuus uusista porakaivoista ja tämän jälkeen 3-5 vuoden välein. Raja-arvo: 10 µg/l (mikrogrammaa/litra). Arseeni vedensuodattimet

Uraania esiintyy Suomen maaperässä eniten Etelä-Suomessa Salpausselän vyöhykkeellä ja Uudellamaalla. Uraania on havaittu kaivovesissä myös muilla alueilla Suomessa. Uraania esiintyy enemmän porakaivoissa kuin rengaskaivoissa. Yleensä uraania tulee kaivoveteen silloin kun kaivoa porattaessa poraus läpäisee maassa olevia uraanirikkaita kerroksia. Uraani pitoisuus tulisi mitata ainakin uusista porakaivoista ja tämän jälkeen 3-5 vuoden välein. Raja-arvo: 30 µg/l. Uraani vedensuodattimet

Radonia esiintyy kaivovesissä yleisesti samoilla alueilla kuin uraania. Radon kaasu on uraanin hajoamisen tuote. Kaivoveden uraani pitoisuudesta ei voi päätellä suoraan veden radon pitoisuutta vaan se on aina tutkittava erikseen. Kaivoveden radon suositellaan tutkittavan kaikista uusista kaivoista ja tämän jälkeen 3-5 vuoden välein. Raja-arvo: 1000 Bq/l. Radon vedensuodattimet

Escherichia coli (E. coli) –bakteeri on suolistoperäinen bakteeri. E. coli bakteeri on peräisin ihmisten tai tasalämpöisten eläinten ulosteesta. E. coli bakteereiden esiintyminen kaivovedestä kuvaa kaivoveden saatumista. E. coli bakteerit voivat aiheuttaa voimakasta pahoin vointia ja ripulointia. Raja-arvo: 0 pmy/100 ml

Suolistoperäiset Enterokokki bakteerit kuvastavat veden ulosteperäistä saastumista. Enterokokki bakteereita on myös muita kuin suolistoissa eläviä, mutta vesianalyysillä pyritään selvittämään suolistoperäisten bakteereiden määrää. Enterokokki bakteerit voivat aiheuttaa voimakasta pahoin vointia ja ripulointia. Raja-arvo: 0 pmy/100 ml

Koliformiset bakteerit ovat yleisesti peräisin kasveista, maasta tai jätevesistä. Eli koliformiset bakteerit kuvaavat veden hygieenistä laatua, eikä varsinaisesti veden ulosteperäistä saastumista. Raja-arvo: 100 pmy/100 ml

Vedensuodattimet bakteereiden poistoon

Fluoridin liika saanti voi aiheuttaa ihmiselle vaurioita hammaskiilteessä. Lisäksi erittäin suurina pitoisuuksina fluoridi voi heikentää ihmisen luiden rakennetta ja lisätä luiden murtumisherkkyyttä. Raja-arvo: 1,5 mg/l. Fluoridi vedensuodattimet

Rauta voi aiheuttaa veteen ruskeaa väriä (ruosteen väriä) ja hapettuessaan raudasta voi aiheutua veteen sameutta. Raudan veteen aiheuttama haju muistuttaa veren hajua. Raudalla ei ole merkittäviä terveyshaittoja vedessä, mutta se voi tukkia sekä hajottaa putkia ja teknisiä laitteita jotka käyttävät vettä. Raja-arvo: 400 µg/l = 0,4 mg/l. Rauta vedensuodattimet

Mangaani voi aiheuttaa veteen harmautta, mustia haituvenia tai mustia partikkeleita. Lisäksi mangaani voi aiheuttaa veteen hajua. Mangaanin liika saannin on tutkimuksissa todettu aiheuttavan kasvuikäisille lapsille kehityshäiriöitä ja hieno motorista kömpelyyttä. Raja-arvo: 100 µg/l = 0,1 mg/l. Mangaani vedensuodattimet

CODMn (kemiallinen hapenkulutus) tai KMnO4-luku (permanganaattiluku) kuvaavat veden humuspitoisuutta. Humus voi aiheuttaa veteen väriä ja sameutta. Lisäksi humuksesta voi aiheutua veteen maan hajua ja makua. Mikäli kaivovedessä on paljon humusta, niin se voi kuvastaa sitä, että kaivon veteen pääsee pintavesiä. Raja- arvot: CODMn: 5 mg/l ja KMnO4-luku: 20 mg/l. Humus vedensuodattimet

Kloridi voi aiheuttaa veteen suolan makua. Kloridia voi olla pohjavedessä esim. sen takia että alueella on jääkauden aikainen merivesitasku tai lähistön tietä on suolattu voimakkaasti talvisin. Raja-arvo: 100 mg/l. Kloridi vedensuodattimet

Nitraatti ja Nitriitti joutuvat pohjavesiin yleensä maatalouden lannoitteista. Nitraatin ja nitriitin on epäilty lisäävän riskiä sairastua mahalaukun tai virtsarakon syöpään. Raja-arvot: Nitraatti: 50 mg/l ja nitriitti: 0,5 mg/l.

pH kuvaa veden happamuutta. Liian hapan vesi voi syövyttää erityisesti kupari putkia. Tämän voi havaita siten että vaaleita hiuksia pestessä tällaisella vedellä hiukset alkavat vihertää. Suositusväli: 6,5-9,5. pH:n korotus vedensuodatin