AkvaSolina Ilmastus radonin poisto vedestä

AkvaSolina Ilmastus radonin ja rikkivedyn poistoon
AkvaSolina ilmastus on turvallinen ja kemikaaliton ratkaisu
kaivoveden radonin ja rikkivedyn poistamiseksi sekä happipitoisuuden nostamiseen.
AkvaSolina ilmastuslaite vie vähän tilaa ja se on helppo lisätä vesijärjestelmään.
Ratkaisu on luotettava, varma ja vähän huoltoa vaativa minkä
vuosikymmenien käyttökokemukset ovat osoittaneet.
AkvaSolina ratkaisut skaalantuvat mökkikaivosta maatalouden ja kunnallistekniikan kohteisiin.
Kaivoveden ilmastus(kuva)
AkvaSolina ilmastusratkaisu perustuu kaivo-veden kierrätykseen ja siinä tapahtuvaan veden hapettumiseen ja
kaasujen vapautumiseen kuten radon ja rikkivety (haju).
Järjestelmä ei vaadi erillisiä pumppuja tai säiliöitä, koska puhdasvesireservi syntyy
kaivoon verkoston olemassa olevalla pumpulla.

Vedensuodattimet radonin poistoon
Vedensuodattimet rikkivedyn poistoon


Poistettavat haitta-aineet:
Rikkivety
Radon - 80%
Tekniset tiedot:

Hinta: alk. 1390 €
OSTA
AkvaSolina.Tuotekortti.pdf
Takaisin