Ilmainen vesianalyysi

Tällä hetkellä mangaanin testaaminen ei onnistu ilmaisella vesianalyysillä, Mangaanitestiaineiden toimitusongelmien takia.

Jaloveden ilmaisella kaivoveden, järviveden tai kunnallisen veden tutkimuksella pyritään selvittämään mikä aiheuttaa veteen pahaa/outoa makua, väriä tai hajua. Ilmaisessa vesianalyysissä vedestä analysoidaan:

 • Rauta
 • mangaani
 • pH
 • kokonaiskovuus
 • TDS
 • Nitraatti

Mikäli vesi on värillistä tai sameaa, niin silloin suosittelemme mittaamaan vedestä vielä humuksen. Humus vesianalyysistä veloitamme 19,90 €. Postimaksut (postimaksuna huomioidaan enintään 6,90 €) hyvitetään asiakkaalle, mikäli asiakas ostaa vesianalyysin tuloksien pohjalta Jalovedeltä vähintään 100 € maksavan vedensuodatuslaitteen!
Max: 1 ilmainen vesianalyysi / asiakas.

 

Ohjeet ilmaisen vesianalyysin teettämistä varten

 1. Tulosta Jalovesi vesianalyysilomake tästä ja täytä lomake. Muista merkitä lomakkeeseen mikäli haluat, että vedestä tutkitaan humus (hinta: 19,90 €).
 2. Täytä kaksi 0,5 litran puhdasta pulloa(asiakkaan omia pulloja, esim. puhtaita vichy pulloja, tätä analyysiä varten ei tilata vesianalyysipulloja) piri pintaan vedellä, jonka haluat analysoitavan.
 3. Toimita vedet analysointia varten: Jalovesi Oy:lle, osoitteeseen Nostajantie 2, 50600 MIKKELI, puh. 040 576 4088
  1. Vedet voi tuoda itse yllä olevaan osoitteeseen maanantai – torstai klo. 08.00-16.00. Ennen vesien tuontia tulee soitettaa Jalovedelle ennakkoon, jotta paikalla on varmasti joku vastaanottamassa näytevedet.
  2. Postilla vedet asiakas voi toimittaa omakustanteisesti Mikkelin postipisteeseen yllä olevin osoitetiedoin. Mikäli lähetät vesinäytteen postissa, niin silloin suosittelemme ostamaan paketti lähetyksen postin verkkokaupasta. Kaksi 0,5 litran pulloa mahtuvat heidän S –kokoiseen pakettiin ja se maksaa heidän verkkokaupassaan 6,90 €. Tästä postin verkkokauppaan. Pakkaa vesipullot hyvin ennen kuin toimitat ne postiin. Jotta paketti menee postin S –paketiksi, tulee sen olla kooltaan pienempi kuin 11 x 32 x 42 cm.
 4. Vedet analysoidaan Jalovedellä ja mikäli vedestä mitataan humus, niin sen analysointi laskutetaan asiakkaalta. Lasku lähetetään asiakkaalle sähköpostilla maksuehdolla 7 päivää netto. Paperisesta laskusta postitse veloitamme 5,00 € maksun. Kirjeitse lähetettävä lasku sis. myös vesianalyysin tulokset paperisena.
 5. Vesianalyysin tulokset toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla. Mikäli haluat vesianalyysin tulokset paperisena postissa, niin siitä veloitamme 5,00 € maksun.
 6. Soitamme asiakkaalle ja käymme vesianalyysin tulokset läpi hänen kanssaan.

Mikäli vedestä halutaan selvittää onko siinä bakteereita (E.Coli, suolistoperäiset Enterokokit tai koliformiset bakteerit) tai radioaktiivisia aineita kuten radon, uraani ja arseeni, niin silloin vedestä on teetettävä akreditoitu vesianalyysi. Akreditoidun vesianalyysin ohjeisiin täältä.  Suosittelemme ottamaan akreditoidun vesianalyysin myös silloin kun tarvitsette virallisia dokumentteja veden laadusta esim. talokauppaa varten tai teillä on uusi kaivo josta tarvitsee teettää laaja vesianalyysi.

Maksut:

 • Vesianalyysi
  • Rauta, mangaani, pH, kokonaiskovuus, TDS ja nitraatti: 0,00 €
  • Humus / CODMn: 19,90 €
 • Vesianalyysin tulokset
  • Sähköpostilla: 0,00€
  • Paperisena postitse: 5,00 €
 • Lasku
  • Sähköpostilla: 0,00 €
  • Paperisena postitse, sis. myös vesianalyysin tulokset paperisena: 5,00 €
 • Näytteiden toimitus:
  • Tuonti Jalovesi Oy:lle: 0,00 €
  • Postitse Jalovesi Oy:n lähimpään postipisteeseen. Asiakas maksaa itse. Suosittelemme ostamaan lähetyksen ennakkoon postin verkkokaupasta. Paketin ollessa kooltaan pienempi kuin 11 x 32 x 42 cm (S-kokoinen paketti), niin silloin kulu on 6,90 €.
 • Maksut voivat olla korkeintaan 25,90 € + postikulut.
 • Postimaksu(enintään 6,90 €) hyvitetään asiakkaalle, mikäli asiakas ostaa vesianalyysin pohjalta Jalovedeltä vähintään 100 € maksavan vedensuodatuslaitteen!

 

Mitattavat haitta-aineet

Rauta voi aiheuttaa veteen keltaista tai ruskeaa ruosteen omaista väriä. Veden sisältämä rauta sotkee vesikalusteita sekä tukkii ja rikkoo putkia ja vesiteknisiä laitteita. Rauta voi myös maistua vedessä. Raudan maku vedessä vastaa yleensä veren makua.

Mangaani voi aiheuttaa veteen mustaa sakkaa tai haituvenia. Yleensä mangaania ei havaitse vedetä paljaalla silmällä. Mangaanin on todettu olevan terveysriski lapsille ja kehitysiässä oleville nuorille. Liiallisen mangaanin saannin on todettu olevan yhteydessä lasten ja nuorten oppimis- ja käyttäytymishäiriöihin sekä se voi aiheuttaa hienomotorista kömpelyyttä ja alentunutta älykkyyttä. Lisäksi mangaani sisältävä vesi voi sotkea paikkoja ja hajoittaa vesiteknisiä laitteita.

pH kuvaa veden happamuutta. Suositusrajat veden pH:lle ovat 6,5-9,5. Liian matala pH eli hapan vesi voi aiheuttaa putkistossa ja vesiteknisissä laitteissa korroosiota. Hapan vesi mm. irrottaa kuparia kupariputkista ja tällöin vaaleat hiukset voivat alkaa vihertämään, kun ne pestään tällaisella vedellä.

Kokonaiskovuus kuvastaa lähinnä veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Kansanomaisesti voidaan puhua veden sisältämän kalkin määrästä. Mikäli vedessä on paljon kalkkia, niin se sotkee ikävästi paikkoja valkoiseksi, tukkii suihkujen ja hanojen päitä, rikkoo mm. kahvinkeittimiä ja lämmin vesivaraajan vastuksia.

TDS kuvastaa veteen liuenneiden suola-, mineraali- ja metalli-ionien määrää. Mitä suurempi TDS arvo on, niin sitä enemmän vedessä on liukenematonta likaa. TDS arvo siis kertoo ionien yhteismäärän, mutta ei erottele sitä mitä ne ionit ovat.

Nitraatti voi kuvastaa sitä onko pohjavesi alueella saastunutta. Veden sisältämä nitraatti voi olla peräisin mm. viljelysmaiden lannoitteista, eläinten ulosteista tai väärin ohjatuista jätevesistä.

Humus (19,90 €) kuvastaa veden sisältämän orgaanisen aineen määrää. Veden sisältämä humus kuvastaa valumavesien vaikutusta alueen pohjaveteen tai sitten se kuvastaa sitä, että valumavedet pääsevät jostakin suoraan kaivoon. Humusta sisältävä vesi sotkee paikkoja ja voi hajottaa vesiteknisiä laitteita.