RADIOAKTIIVISET AINEET, ARSEENI, RADON, URAANI

Kaivovesi voi sisältää arseenia, uraania ja/tai radonia.

Arseenipitoisen juomaveden pitkä-aikainen nauttiminen voi lisätä joillekin syöpäsairauksille altistumisen riskiä. Radonpitoinen kaivovesi lisää riskiä sairastua syöpään niin juotuna kuin myös radonpitoista vesihöyryä hengitettäessä.
Pitkäaikainen Uraanipitoisen veden nauttiminen sisäisesti vahingoittaa ihmisen munuaisia.

Vedenpuhdistuslaitteet

Radon tulee aina suodattaa koko talon vesistä koska radon haihtuu vedestä mm. suihkussa ja on myös hengitettynä vaarallista. Radonin poistoon soveltuvat vedensuodatuslaitteet ovat aktiivihiilisuodattimet ja tehokkaat ilmastimet.

Arseeni ja Uraani voidaan suodattaa koko talon vesistä näille haitta-aineille tarkoitetuilla koko talon vedensuodatuslaitteilla.

Arseeni ja uraani voidaan suodattaa yhden vesipisteen ruoka- ja juomavedestä käänteisosmoosilaitteella.

Koko talon vesipisteille

Yhdelle vesipisteille